Køleflader

UNDGÅ DYRE DRIFTSTOP! HUSK EFTERSYN AF KØLE– OG VARMEFLADER

Få lavet et eftersyn på din køle- eller varmeflade, så der ikke opstår dyre driftsstop. Store kølere, der står udendørs, har ingen filter til at stoppe blade og snavs, som derfor sugs op i finnebundt under køleren.

Det giver en væsentlig forringelse af ydelsen på anlægget med øget elforbrug til følge. Yderligere bliver lejerne i ventilatormotoren hurtigere slidt end resten af motoren og skal derfor tjekkes og eventuelt udskiftes for at undgå skader på motoren.

Frostskader på varme- og køleflader kan udføres som midlertidig reparation, så der hurtigt kommer varme på anlægget igen. Derved undgås længere tids produktionsstop, indtil der kan installeres en ny varme- eller køleflade.

Der foretages en vurdering af køle- og varmefladen om hvorvidt det vil være nødvendigt at udskifte helt, eller problemet kan klares med en reparation.

Reparation af tørkølere på taget af medicinalfabrik i Indien – udført for firmaet ”ttc as”, ”Aalborg og MAN B& W Diesel”. Billedet viser køleanlægget på fabrikkens elforsyningsanlæg.

Kontakt os

Pl-Teknik

Dronninggårds Alle 2

9330 Dronninglund

Tlf. 20 70 17 84

kontakt@pl-teknik.com